InBody 270

Den mest præcise kropsanalyse

InBody er det præcise værktøj når kropssammensætningen skal analyseres. Målerne fra Inbody er svaret når du vil anskueliggøre om målsætningen opfyldes – uanset om det er vægttab, øgning af muskelmasse eller lign.

Super præcis

Med InBodys patenterede DSM-BIA teknologi får du kategoriens mest præcise fedtprocentmåler. Med adskillige korrelationer på over 0,9 i forhold til en DEXA-scanner, kan resultatet af målingen ikke blive bedre og det er mere præcist end med fedttang.

Hvorfor Inbody?

Med sit unikke design og kompromisløse nøjagtighed, tilbyder InBody en af de bedste kropskompositionsmålere i verden. Resultatet fra målingerne er det mest præcise på dette marked og videnskabelige undersøgelser viser at InBody i 90% af alle tilfælde viser samme resultat som DEXA-scanning, der anses for den mest præcise målemetode i forskningssammenhænge.

Inbody måler direkte på kroppens forskellige segmenter og der skal ikke bruges ”standard” eller ”atlet” funktion, som det kendes fra andre mærker.
Dertil har alder og køn ikke betydning for målingen – den måler direkte og giver svar herpå. Derved undgås brugen af en række matematiske formler til at estimere fedtprocenten, som andre mærker er nødsaget til at benytte.

Metoden der anvendes i målerne kaldes ”bioimpedansmåling” og metoden går ud på at der sendes en lille vekselstrøm igennem kroppen fra 8 forskellige punkter hvorefter den elektriske modstand i kroppen måles.

Kroppen indeholder en stor mængde vand og niveauet af elektrisk modstand, varierer i overensstemmelse med mængden af vand i kroppen og således sammensætningen af fedt-, muskel- og knoglevæv.

Skinfold

Mål din fedtprocent med en fedttang (skinfold caliper)

Det er meget udbredt at bruge en fedttang til at måle hudfoldstykkelser rundt omkring på kroppen for at bestemme fedtprocenten. Man bruger tykkelsen af hudfolderne til ved hjælp af en formel at estimere, hvor meget fedt man i alt har på kroppen.

I forbindelse med træning og vægttab kan det være motiverende at følge ændringer i kropskompositionen og fedtprocenten, da ændringer i kropsvægt både kan skyldes ændringer i muskel- og fedtmasse.

Hvad er hudfoldsmålinger?

I hudfoldsmålinger måler man tykkelsen af hudfolderne rundt omkring på kroppen med en hudfoldsmåler (fedttang). Ud fra målingerne af hudfolder udregner man kroppens densitet, og derfra forholdet mellem fedtmasse og fedtfri masse. Hudfoldsmålinger anbefales hovedsageligt til at tracke ændringer i fedtprocenten og ikke de faktiske værdier.

Hvor præcis er måling af fedtprocent med fedttang?

En fedttang kan ikke give dig en eksakt måling af din fedtprocent ved at måle hudfoldstykkelserne. Fordelen ved fedttangen er nøjagtigheden fra måling til måling. Hvis du måler hudfoldstykkelsen gentagne gange eller over flere dage i træk, så vil de enkelte målinger være tæt på identiske (hvis vi antager at kropskompositionen og fedtprocenten ikke har ændret sig).

Kropsdata kan købes her:

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os